Dokumenty

Czynności notarialne – Sosnowiec

Oferujemy przeprowadzanie wszelkich czynności notarialnych w Sosnowcu. Są to działania podejmowane w celu uporządkowania określonej sytuacji i nadania jej rangi prawnej. Nasza kancelaria jest miejscem, w którym dochodzi do zawarcia określonych czynności prawnych, które najczęściej przybierają formę aktu notarialnego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Charakteryzujemy się rzetelnością, terminowością oraz poszanowaniem czasu klientów.

Obsługa notarialna – Sosnowiec

Prowadzimy kompleksową obsługę notarialną w Sosnowcu. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych klientów, a także służymy radą w kwestiach prawnych. Warto wiedzieć, że istnieją jednak przesłanki (np. zły stan zdrowia), które pozwalają na dopełnienie formalności poza główną siedzibą. Notariusz z mocy prawa ma obowiązek czuwać nad prawidłowym przebiegiem sprawy i dopilnować by czynności prawne nie naruszały prawa osób trzecich. Jako kancelaria z bogatym doświadczeniem oferujemy Państwu wsparcie w przygotowaniu wzoru umowy i gwarantujemy nadzór merytoryczny nad sporządzanym dokumentem.

Czynności notarialne w Sosnowcu

W zakres usług kancelarii wchodzą następujące czynności notarialne:

  • przygotowywanie aktów notarialnych,
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • spisywanie protokołów,
  • doręczanie poświadczeń,
  • sporządzanie testamentu,
  • spis aktu własności,
  • sporządzanie protestów weksli oraz czeków,
  • składanie wniosków o wpis do rejestru w księdze wieczystej,
  • przygotowywanie odpisów, wypisów aktów notarialnych,
  • sporządzanie dokumentów wynikających z odrębnych przepisów prawa i na potrzeby stron.

Zapewniamy pełną poufność danych i informacji związanych z realizacją określonych czynności prawnych. W pracy stawiamy na bezpieczeństwo interesów każdej strony i stoimy na straży sprawiedliwości. Oferujemy wsparcie na każdym etapie postępowania i służymy radą w podejmowaniu istotnych dla Państwa decyzji.

Akty notarialne

Zajmujemy się sporządzaniem aktów notarialnych w Sosnowcu. Warto wiedzieć, że są one papierowym potwierdzeniem dokonania określonej czynności prawnej i mają charakter urzędowy. Konieczność sporządzenia aktu notarialnego wynika z przepisów prawa lub jest realizowana na prośbę stron. Zawarte w nich informacje odnoszą się bezpośrednio do złożonych ustnie przez obie strony oświadczeń woli. Wszystkie przygotowane przez nas dokumenty zawierają dokładnie te same informacje i ma taki sam status prawny jak oryginał.

Akty notarialne w Sosnowcu.

Akty własności

Przygotowujemy dla naszych klientów akty własności w Sosnowcu. Są to dokumenty urzędowe potwierdzające prawo do nieruchomości lub gruntu. Ich przygotowanie w kancelarii notariusza jest jedną z podstawowych czynności związanych z zakupem mieszkania lub domu, przekazaniem darowizny, przeniesieniem własności lub podczas zawarcia umowy dożywocia. Oferujemy pomoc na wszystkich etapach sporządzenia aktu własności. Przygotujemy dla Państwa odpowiedni wzór pisma, uwzględniając interesy obu stron.

Akty własności w Sosnowcu.

Obsługa notarialna w Sosnowcu – co warto wiedzieć?

Dbamy o to, by nasza obsługa notarialna w Sosnowcu była na najwyższym poziomie. Warto wiedzieć, że przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności notarialnych należy przygotować niezbędne dokumenty: dowód osobisty, paszport, czy kartę pobytu w przypadku cudzoziemców. W pierwszym etapie zachęcamy do osobistego spotkania w celu zgłębienia Państwa sytuacji i poznania okoliczności zdarzenia. Ponadto, na spotkanie z notariuszem należy przygotować wszystkie dokumenty, które są związane z przedsięwzięciem (na etapie rozmowy nie muszą to być oryginały). W ten sposób można szybciej zrealizować konkretne czynności. Cenimy Państwa czas, dlatego wszelkie dane zawarte w dokumentacji mogą Państwo wysłać za pośrednictwem poczty. Jesteśmy także do Państwa dyspozycji telefonicznie oraz e-mailowo.

Zapraszamy do kontaktu.