Dokumenty

Czynności notarialne

Czynności notarialne to działania podejmowane w celu uporządkowania określonej sytuacji i nadania jej rangi prawnej. Kancelaria jest miejscem, w którym dochodzi do zawarcia określonych czynności prawnych, które najczęściej przybierają formę aktu notarialnego. Istnieją jednak przesłanki (np. zły stan zdrowia Klienta), które pozwalają na dopełnienie formalności poza główną siedzibą. Notariusz z mocy prawa ma obowiązek czuwać nad prawidłowym przebiegiem sprawy i dopilnować by czynności prawne nie naruszały prawa osób trzecich. Jako kancelaria z bogatym doświadczeniem oferujemy Państwu wsparcie w przygotowaniu wzoru umowy i gwarantujemy nadzór merytoryczny nad sporządzanym dokumentem.

W zakres usług kancelarii wchodzą następujące czynności notarialne:

  • przygotowywanie aktów notarialnych,
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • spisywanie protokołów,
  • doręczanie poświadczeń,
  • sporządzanie testamentu,
  • spis aktu własności,
  • sporządzanie protestów weksli oraz czeków,
  • składanie wniosków o wpis do rejestru w księdze wieczystej,
  • przygotowywanie odpisów, wypisów aktów notarialnych,
  • sporządzanie dokumentów wynikających z odrębnych przepisów prawa i na potrzeby stron.

Zapewniamy pełną poufność danych i informacji związanych z realizacją określonych czynności prawnych. W pracy stawiamy na bezpieczeństwo interesów każdej strony i stoimy na straży sprawiedliwości. Oferujemy wsparcie na każdym etapie postępowania i służymy radą w podejmowaniu istotnych dla Państwa decyzji.

Dokumenty pomocne w realizacji czynności notarialnych

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności notarialnych należy przygotować niezbędne dokumenty: dowód osobisty, paszport czy kartę pobytu w przypadku cudzoziemców. W pierwszym etapie zachęcamy do osobistego spotkania w celu zgłębienia Państwa sytuacji i poznania okoliczności zdarzenia. Warto zabrać na spotkanie wszystkie dokumenty, które są związane z przedsięwzięciem (na etapie rozmowy nie muszą to być oryginały). W ten sposób można szybciej zrealizować konkretne czynności. Cenimy Państwa czas, dlatego wszelkie dane zawarte w dokumentacji mogą Państwo wysłać za pośrednictwem poczty. Jesteśmy także do Państwa dyspozycji telefonicznie oraz e-mailowo.