O kancelarii

Obsługa notarialna – notariusz Agata Miland Huzarewicz

Kancelaria notarialna zapewnia obsługę notarialną zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego Prawo o notariacie. Kierując się wyżej wymienioną ustawą oraz etyką zawodową wykonujemy kompleksowo i profesjonalnie różnego rodzaju czynności notarialne.
Podtrzymując długoletnią tradycję notariatu, zapewniamy merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta.
Siłą naszej Kancelarii są zatrudnieni w niej ludzie. Nasi pracownicy to wykwalifikowani fachowcy, którzy chętnie udzielą pomocy i doradzą w sprawie przeprowadzenia dowolnej czynności notarialnej.

kancelaria notarialna

Wykonywane czynności notarialne

Zajmujemy się realizacją wielu czynności notarialnych, które są zgodne z Ustawą Prawo o notariacie.

Kancelaria zajmuje się:

 • sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzaniem aktów notarialnych,
 • sporządzaniem poświadczeń:
 • własnoręczności podpisu,
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręczaniem oświadczeń,
 • sporządzaniem protestów weksli i czeków
 • spisywaniem protokołów,
 • sporządzaniem wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzaniem, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • przyjmowaniem na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • sporządzaniem innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Kancelaria za wykonane czynności notarialne pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Udzielane informacje oraz porady są bezpłatne.

 

Notariusz Agata Miland-Huzarewicz dokonuje na bieżąco czynności notarialnych polegających na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów.
Pozostałe czynności w zakresie obsługi notarialnej wykonuje w siedzibie Kancelarii w Sosnowcu, po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy.

kancelaria notarialna