O kancelarii

Usługi notarialne – o kancelarii i jej ofercie

Kancelaria Agaty Miland-Huzarewicz zapewnia obsługę zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego Prawo o notariacie. Kierując się wyżej wymienioną ustawą oraz etyką zawodową, wykonujemy kompleksowo i profesjonalnie różnego rodzaju czynności notarialne. Usługi notarialne świadczymy na rzecz klientów indywidualnych, firm i instytucji w siedzibie kancelarii w godzinach jej pracy, a także w innym miejscu lub czasie, jeśli wymagają tego szczególne okoliczności.

Podtrzymując długoletnią tradycję notariatu, zapewniamy merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta. Siłą Kancelarii są zatrudnieni w niej ludzie. Nasi pracownicy to wykwalifikowani fachowcy, którzy chętnie udzielą pomocy i doradzą w sprawie przeprowadzenia dowolnej czynności notarialnej.

kancelaria notarialna

Wykonywane czynności notarialne – zakres oferowanych usług

Usługi notarialne to przede wszystkim realizacja różnorodnych czynności notarialnych, które są zgodne z Ustawą Prawo o notariacie.

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria zajmuje się:

 • sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzaniem aktów notarialnych,
 • sporządzaniem poświadczeń:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręczaniem oświadczeń,
 • sporządzaniem protestów weksli i czeków
 • spisywaniem protokołów,
 • sporządzaniem wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzaniem, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • przyjmowaniem na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • sporządzaniem innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Usługi notarialne – opłaty i inne ważne informacje

Kancelaria za przeprowadzone usługi notarialne pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i jest zależna od rodzaju oraz przedmioty przeprowadzanej czynności. Szczegółowe informacje na temat wysokości taksy notarialnej związanej z konkretną czynnością oraz wymaganych dokumentów można uzyskać, kontaktując się z biurem za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub osobiście.

Udzielane informacje oraz porady są bezpłatne.

Notariusz Agata Miland-Huzarewicz dokonuje na bieżąco czynności notarialnych polegających na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów.
Pozostałe czynności w zakresie obsługi notarialnej wykonuje w siedzibie Kancelarii w Sosnowcu, po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy.

kancelaria notarialna