Blog

Jak wygląda spisanie testamentu u notariusza?

Jak wygląda spisanie testamentu u notariusza?

Spisanie testamentu jest niewątpliwie ważną kwestią zarówno dla samego spadkodawcy, jak i spadkobierców. Od niego zależy prawidłowe zagospodarowanie majątku zmarłego oraz zgodne z prawem dziedziczenie. I choć istnieje wiele możliwości przekazania woli testatora, od form ustnych po pisemne, moc urzędową posiada jedynie akt notarialny spisany w kancelarii. Gwarancję