Blog

Jak sporządzić akt darowizny?

Jak sporządzić akt darowizny?

Akt darowizny to nic innego jak przekazanie jakiejś osobie składników swojego majątku bez gratyfikacji finansowej. Tak więc choć taka forma transferu środków pieniężnych lub aktywów jest tak różna od sprzedaży, jak tylko może być, to jednak nie znaczy to, że jest ona całkowicie pozbawiona formalności.

Jak wygląda spisanie testamentu u notariusza?

Jak wygląda spisanie testamentu u notariusza?

Spisanie testamentu jest niewątpliwie ważną kwestią zarówno dla samego spadkodawcy, jak i spadkobierców. Od niego zależy prawidłowe zagospodarowanie majątku zmarłego oraz zgodne z prawem dziedziczenie. I choć istnieje wiele możliwości przekazania woli testatora, od form ustnych po pisemne, moc urzędową posiada jedynie akt notarialny spisany w kancelarii. Gwarancję