Blog

Blog

Jakie dokumenty poświadcza się notarialnie?

Jakie dokumenty poświadcza się notarialnie?

Poświadczanie dokumentów przez notariusza jest jednym z najczęściej wykonywanych przez niego zadań. Wiele różnego rodzaju procesów i umów wymaga dokumentów, które zostały poświadczone przez notariusza, dzięki czemu zyskują one moc prawną. Najczęściej wykonywanym poświadczeniem jest zgodność dokumentu z oryginałem. Poświadczenie notarialne jest bardzo istotnym działaniem w obrębie

Jakie opłaty pobiera notariusz?

Jakie opłaty pobiera notariusz?

Notariusz jest osobą, u której możemy przeprowadzić wiele spraw związanych z naszym majątkiem. Załatwiając jakąkolwiek sprawę w kancelarii notarialnej, należy liczyć się z obowiązkiem zapłaty. Opłata którą uiszczamy u notariusza nie jest kwotą, którą notariusz pozyskuje jako honorarium za swoją pracę. Od kwoty którą przekazujemy notariuszowi za jego pracę, należy

Jak sporządzić akt darowizny?

Jak sporządzić akt darowizny?

Akt darowizny to nic innego jak przekazanie jakiejś osobie składników swojego majątku bez gratyfikacji finansowej. Tak więc choć taka forma transferu środków pieniężnych lub aktywów jest tak różna od sprzedaży, jak tylko może być, to jednak nie znaczy to, że jest ona całkowicie pozbawiona formalności.

Jak wygląda spisanie testamentu u notariusza?

Jak wygląda spisanie testamentu u notariusza?

Spisanie testamentu jest niewątpliwie ważną kwestią zarówno dla samego spadkodawcy, jak i spadkobierców. Od niego zależy prawidłowe zagospodarowanie majątku zmarłego oraz zgodne z prawem dziedziczenie. I choć istnieje wiele możliwości przekazania woli testatora, od form ustnych po pisemne, moc urzędową posiada jedynie akt notarialny spisany w kancelarii. Gwarancję