Blog

Blog

Czy notariusz może odmówić wykonania czynności notarialnej?

Czy notariusz może odmówić wykonania czynności notarialnej?

Czy zastanawialiście się kiedyś, czy notariusz może odmówić wykonania czynności notarialnej? W jakich sytuacjach może do tego dojść i jakie są konsekwencje takiej decyzji? W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć Wam te kwestie, abyście lepiej rozumieli prawa i obowiązki zarówno notariusza, jak i klienta w trakcie przeprowadzania czynności notarialnych. Zapraszamy do lektury!

Czym jest intercyza majątkowa?

Czym jest intercyza majątkowa?

Intercyza majątkowa to umowa zawierana między małżonkami, która reguluje ich stosunki majątkowe w trakcie trwania małżeństwa oraz w przypadku jego rozwiązania. W Polsce, zgodnie z Kodeksem rodzinnym, małżonkowie mogą wybrać jeden z trzech rodzajów ustroju majątkowego – wspólność ustawową, wspólność ograniczoną albo rozdzielność majątkową. Intercyza pozwala na indywidualne dostosowanie tych

Jakie są rodzaje testamentów?

Jakie są rodzaje testamentów?

Testament jest dokumentem, który tworzy się z myślą o rozporządzeniu własnym majątkiem po śmierci. Sporządzić go może każda osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Mimo że testament nie jest obowiązkowy, coraz więcej osób decyduje się na jego stworzenie. W przypadku, kiedy zmarły nie stworzy testamentu, jego majątek zostaje przekazany bliskim zgodnie

Kiedy potrzebne jest pełnomocnictwo notarialne?

Kiedy potrzebne jest pełnomocnictwo notarialne?

Podczas całego życia człowiek załatwia wiele różnych spraw, od błahych po te ogromnie ważne. I chociaż nie ma problemu z tym, żeby ktoś zrobił za nas zakupy, to aby ktoś mógł załatwić za nas różne sprawy w urzędzie czy banku, będzie potrzebował pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo jest upoważnieniem innej osoby do złożenia oświadczenia woli, które skutkuje

Jakie dokumenty poświadcza się notarialnie?

Jakie dokumenty poświadcza się notarialnie?

Poświadczanie dokumentów przez notariusza jest jednym z najczęściej wykonywanych przez niego zadań. Wiele różnego rodzaju procesów i umów wymaga dokumentów, które zostały poświadczone przez notariusza, dzięki czemu zyskują one moc prawną. Najczęściej wykonywanym poświadczeniem jest zgodność dokumentu z oryginałem. Poświadczenie notarialne jest bardzo istotnym działaniem w obrębie

Jakie opłaty pobiera notariusz?

Jakie opłaty pobiera notariusz?

Notariusz jest osobą, u której możemy przeprowadzić wiele spraw związanych z naszym majątkiem. Załatwiając jakąkolwiek sprawę w kancelarii notarialnej, należy liczyć się z obowiązkiem zapłaty. Opłata, którą uiszczamy u notariusza nie jest kwotą, którą notariusz pozyskuje jako honorarium za swoją pracę. Od kwoty, którą przekazujemy notariuszowi za jego pracę, należy

Jak sporządzić akt darowizny?

Jak sporządzić akt darowizny?

Akt darowizny to nic innego jak przekazanie jakiejś osobie składników swojego majątku bez gratyfikacji finansowej. Tak więc choć taka forma transferu środków pieniężnych lub aktywów jest tak różna od sprzedaży, jak tylko może być, to jednak nie znaczy to, że jest ona całkowicie pozbawiona formalności.

Jak wygląda spisanie testamentu u notariusza?

Jak wygląda spisanie testamentu u notariusza?

Spisanie testamentu jest niewątpliwie ważną kwestią zarówno dla samego spadkodawcy, jak i spadkobierców. Od niego zależy prawidłowe zagospodarowanie majątku zmarłego oraz zgodne z prawem dziedziczenie. I choć istnieje wiele możliwości przekazania woli testatora, od form ustnych po pisemne, moc urzędową posiada jedynie akt notarialny spisany w kancelarii. Gwarancję