Kiedy potrzebne jest pełnomocnictwo notarialne?

Podczas całego życia człowiek załatwia wiele różnych spraw, od błahych po te ogromnie ważne. I chociaż nie ma problemu z tym, żeby ktoś zrobił za nas zakupy, to aby ktoś mógł załatwić za nas różne sprawy w urzędzie czy banku, będzie potrzebował pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo jest upoważnieniem innej osoby do złożenia oświadczenia woli, które skutkuje wykonaniem czynności prawnej w imieniu osoby upoważniającej. Może przyjmować formę pisemną, formę z podpisem notarialnie poświadczonym lub formę aktu notarialnego.

Kiedy konieczne jest pełnomocnictwo notarialne?

Co do zasady, pełnomocnictwo może być udzielone w dowolnej formie, chyba że chodzi o czynności, dla której odgórnie jest określona forma pełnomocnictwa. Dobrym przykładem jest zakup mieszkania, podczas którego przeniesienie własności nieruchomości wymaga wykonania pełnomocnictwa pod postacią aktu notarialnego. Osoby, które udzielają pełnomocnictwa, bardzo często korzystają z usług notariusza, ponieważ daje to pewność, że stworzone przez niego pełnomocnictwo jest zgodne z wszelkimi obowiązującymi zasadami, niepodważalne i poprawnie sformułowany, a pełnomocnik będzie mógł z niego wielokrotnie skorzystać.

Pełnomocnik może wykonywać tylko takie działania, do jakich został upoważnionych. Najczęściej upoważnienia notarialne wykorzystywane są w sytuacjach, kiedy powierza się prowadzenie swoich spraw specjaliście z danej dziedziny. W wielu przypadkach właściciele dużych firm dają pełnomocnictwo specjalistom, dzięki czemu mogą oni podejmować ważne decyzje, a firma ma możliwość jeszcze prężniej się rozwijać.

Notarialne pełnomocnictwa wykorzystuje się również w sytuacji, kiedy mocodawca nie może załatwić swojej sprawy osobiście. Osoby starsze, poważnie chore bardzo często upoważniają kogoś bliskiego do załatwiania ważnych spraw, dzięki czemu nie muszą się przemęczać. W przypadku osób znajdujących się za granicą dzięki upoważnieniu rodzina może załatwić za nie wiele istotnych dla nich spraw w kraju pochodzenia. Biznesmeni czy osoby, które mają ogromną ilość obowiązków, często upoważniają notarialnie kogoś z otoczenia, dzięki czemu w sytuacji, kiedy mają inne zobowiązania pełnomocnik może załatwić za nich daną sprawę. Co ważne, pełnomocnikiem mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia i mają pełną zdolność do czynności prawnych.

Kiedy potrzebne jest pełnomocnictwo notarialne?