Jakie dokumenty poświadcza się notarialnie?

Poświadczanie dokumentów przez notariusza jest jednym z najczęściej wykonywanych przez niego zadań. Wiele różnego rodzaju procesów i umów wymaga dokumentów, które zostały poświadczone przez notariusza, dzięki czemu zyskują one moc prawną. Najczęściej wykonywanym poświadczeniem jest zgodność dokumentu z oryginałem. Poświadczenie notarialne jest bardzo istotnym działaniem w obrębie prawa, zwłaszcza w sytuacjach gdy nie mamy możliwości aby uzyskać kopię bądź odpis od organu wydającego oryginalny dokument.

Które z dokumentów wymagają poświadczenia notarialnego?

Lista dokumentów, które mogą zostać poświadczone przez notariusza jest naprawdę długa. Do dokumentów najczęściej poświadczanych notarialnie należą:

  • Orzeczenia sądów,
  • Dokumenty księgowe jak na przykład faktury,
  • Dokumenty gospodarcze,
  • Zaświadczenia, oświadczenia i inne opinie administracyjne,
  • Dyplomy studiów,
  • Świadectwa dojrzałości.

Równie często poświadczane są kopie dowodu tożsamości oraz podpisy do pełnomocnictw. Dokument poświadczony przez notariusza może być przedłożony w sądzie bądź urzędzie, i będzie miał taką samą moc prawną jak oryginalny dokument. Sam proces uwierzytelniania nie jest skomplikowany. Notariusz w pierwszej kolejności weryfikuje nasz dokument tożsamości, a następnie upewnia się, że treść i wszystkie zapisy w dokumencie są dla nas zrozumiałe. Następnie notariusz prosi nas o podpisanie dokumentu w jego obecności, bądź o złożenie oświadczenia, że podpis znajdujący się na dokumencie należy do nas.

Po naszym oświadczeniu bądź podpisie notariusz podbija pieczęć, a następnie podpisuje się i umieszcza informację o dacie i miejscu wykonania poświadczenia. Jeżeli jest taka potrzeba, notariusz może umieścić na dokumencie informację o godzinie podpisu. Po sporządzeniu odpisu, dokument zostaje opatrzony numerem, pod którym dana czynność jest rejestrowana w repertorium A. Rola notariuszy w życiu społecznym jest bardzo istotna. Dzięki ich pracy możliwe jest zawarcie wielu umów i przejście ogromnej ilości urzędniczych procesów. Ich usługi są niezbędnym elementem w wielu sytuacjach życiowych.

Jakie dokumenty poświadcza się notarialnie?