Jakie opłaty pobiera notariusz?

Notariusz jest osobą, u której możemy przeprowadzić wiele spraw związanych z naszym majątkiem. Załatwiając jakąkolwiek sprawę w kancelarii notarialnej, należy liczyć się z obowiązkiem zapłaty. Opłata, którą uiszczamy u notariusza nie jest kwotą, którą notariusz pozyskuje jako honorarium za swoją pracę. Od kwoty, którą przekazujemy notariuszowi za jego pracę, należy odliczyć jeszcze różne opłaty związane z podatkami czy opłatami sądowymi. Dlatego kupując działkę czy nieruchomość, należy pamiętać o dodatkowych opłatach związanych z opłaceniem stworzenia aktu notarialnego.

Jakie opłaty są wliczone w kwotę płaconą u notariusza?

Opłaty ponoszone przy wizycie u notariusza zależą przede wszystkim od rodzaju sprawy, z jaką przychodzimy. Jeżeli nasza wizyta dotyczy zakupu nieruchomości, to opłaty będą dopasowane do kwoty, którą za nią płacimy. Na podobnych zasadach działają opłaty dotyczące umów darowizny, spadków czy zniesienia współwłasności. Jeżeli sprawa dotyczy zadłużeń, to kwota pobrana przez notariusza będzie zależeć od wysokości kredytu czy hipoteki dłużnika.

Wynagrodzenie, które pobiera notariusz nazywane jest taksą notarialną. Jest ona regulowana poprzez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, gdzie określone zostały maksymalne stawki tego wynagrodzenia. W jej skład wchodzi:

  • Wynagrodzenie notariusza,
  • Podatek VAT,
  • Opłata sądowa,
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Wynagrodzeniem określana jest kwota, którą notariusz otrzymuje za swoją pracę przy sporządzaniu odpowiedniej dokumentacji. Od tej kwoty zostaje odliczony podatek dochodowy. Kolejną składową jest podatek VAT, wynoszący 23 procent z całości. Podatek przekazywany jest do urzędu skarbowego. Opłata sądowa jest kosztem, jaki zostaje poniesiony za wpis do ksiąg wieczystych. Jeżeli chodzi o opłatę sądową, notariusz jest pośrednikiem pomiędzy klientem a sądem. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest opłatą która zostaje poniesiona ze względu na zakup nieruchomości. Zostaje on odpowiednio wyliczony przez notariusza, a następnie przekazany do urzędu skarbowego. Pośredniczenie w przekazywaniu opłat nie jest opłacane i wynika z ustawy.

Jakie opłaty pobiera notariusz?