Czym jest intercyza majątkowa?

Intercyza majątkowa to umowa zawierana między małżonkami, która reguluje ich stosunki majątkowe w trakcie trwania małżeństwa oraz w przypadku jego rozwiązania. W Polsce, zgodnie z Kodeksem rodzinnym, małżonkowie mogą wybrać jeden z trzech rodzajów ustroju majątkowego – wspólność ustawową, wspólność ograniczoną albo rozdzielność majątkową. Intercyza pozwala na indywidualne dostosowanie tych zasad do potrzeb i oczekiwań każdej pary, a także na zmianę ustroju majątkowego w trakcie trwania małżeństwa.

Jak wygląda zawarcie intercyzy majątkowej?

Aby zawrzeć intercyzę majątkową, małżonkowie muszą zgłosić się do notariusza w Sosnowcu, który sporządzi odpowiednią umowę. Warto skonsultować się wcześniej z prawnikiem, aby omówić szczegóły i upewnić się, że umowa będzie spełniać oczekiwania obu stron. Intercyza może być zawarta zarówno przed ślubem, jak i w jego trakcie. W przypadku zmiany ustroju majątkowego na mocy intercyzy warto pamiętać, że nie wpływa ona na prawa osób trzecich (np. wierzycieli), które powstały przed jej zawarciem.

Jakie jest znaczenie intercyzy majątkowej?

Intercyza majątkowa może okazać się szczególnie przydatna w przypadku rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Dzięki niej małżonkowie unikają konieczności długotrwałych i często emocjonalnie wyczerpujących negocjacji dotyczących podziału majątku. Umowa ta może również uchronić jednego z małżonków przed odpowiedzialnością za długi drugiego, jeśli zostanie zawarta na rzecz rozdzielności majątkowej.

Warto zwrócić uwagę, że intercyza majątkowa może mieć również wpływ na dziedziczenie. W przypadku wspólności ustawowej małżonek dziedziczy połowę wspólnego majątku oraz część spadku przysługującą mu z mocy ustawy lub testamentu. Jeśli jednak małżonkowie zawarli intercyzę wprowadzającą rozdzielność majątkową, każdy z nich dziedziczy tylko to, co mu przysługuje na podstawie przepisów spadkowych. Dlatego warto rozważyć sporządzenie testamentu, który będzie uwzględniał indywidualne ustalenia małżonków dotyczące dziedziczenia.

Czym jest intercyza majątkowa?