Jak wygląda spisanie testamentu u notariusza?

Spisanie testamentu jest niewątpliwie ważną kwestią zarówno dla samego spadkodawcy, jak i spadkobierców. Od niego zależy prawidłowe zagospodarowanie majątku zmarłego oraz zgodne z prawem dziedziczenie. I choć istnieje wiele możliwości przekazania woli testatora, od form ustnych po pisemne, moc urzędową posiada jedynie akt notarialny spisany w kancelarii. Gwarancję zgodności z prawem i ważności każdego dokumentu daje nasza kancelaria, która oferuje szeroką gamę usług notarialnych w Sosnowcu.

W naszej kancelarii notarialnej każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez notariusza lub pracownika kancelarii. Do sfinalizowania umowy notarialnej dochodzi najczęściej w trakcie jednego spotkania w kancelarii. Gdy zainteresowany korzysta z dodatkowych usług notarialnych, wówczas spotkań może być więcej. Każde takie przedsięwzięcie wymaga jednak odpowiedniego przygotowania ze strony zainteresowanego usługą oraz podjęcia określonych czynności przez samą kancelarię notarialną.

Co należy zrobić, by spisać testament?

Pierwszym krokiem testatora jest wybór odpowiedniej kancelarii notarialnej. Ważne jest to, aby testator przemyślał wcześniej kwestie majątkowe, by sprawnie przekazać informacje notariuszowi. Następnie spadkodawca powinien osobiście wybrać się do kancelarii w celu spisania umowy notarialnej. Jedynie w przypadku uzasadnionej np. chorobą lub pobytem w szpitalu niemożliwości pojawienia się w kancelarii notariusz może udać się do testatora.

Każda czynność będąca przedmiotem umowy notarialnej, w tym również spisanie testamentu, wymaga okazania przez zainteresowanego ważnego dokumentu tożsamości tj.:

  • dowodu osobistego,
  • paszportu,
  • karty pobytu wydanej cudzoziemcowi.

To wszystko, jeśli chodzi o czynności, jakie musi wykonać testator na tym etapie tworzenia aktu notarialnego. Dalsze kroki podejmuje kancelaria.

Przebieg czynności spisania aktu notarialnego

Po sprawdzeniu tożsamości spadkodawcy notariusz przystępuje do sporządzania aktu notarialnego, jakim jest spisanie woli. Po zapisaniu oświadczeń testatora notariusz jest zobowiązany do głośnego odczytania zapisu. Jeśli jest on zgodny z wolą zainteresowanego i zrozumiały, wówczas ostatnim etapem jest podpisanie opatrzonego datą aktu notarialnego i bezpłatne wprowadzenie danych do Notarialnego Rejestru Testamentów wedle życzenia klienta. Rejestr Testamentów stanowi zabezpieczenie przed zaginięciem lub zniszczeniem aktu woli, a oprócz tego jest gwarancją wydania dokumentu bez opóźnienia po śmierci testatora.

Po zakończeniu czynności w kancelarii notarialnej testator dokonuje, zgodnej z taksą notarialną, opłaty wynikającej z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Obecna ustalona cena za spisanie testamentu wynosi 50 zł. Nadprogramowe czynności wykonywane w trakcie sporządzania aktu woli są zawsze płatne dodatkowo.

Jak wygląda spisanie testamentu u notariusza?